Ceník platný od 1.9.2019

Školkovné za měsíc  - školka - děti starší 3 let
  Celodenní
7.45 - 17.00 hod
(Pá do 16.00)

7.45 - 14.30 hod
Dopolední
7.45 - 12.00 hod
5 dnů v týdnu

9.800,-

8.400,- 8.000,-
4 dny v týdnu (16 vstupů) 8.640,- 7.040,- 6.560,-
3 dny v týdnu (12 vstupů) 7.080,- 5.640,- 5.040,-
2 dny v týdnu (8 vstupů) 5.680,- 4.560,- 4.160,-
Školkovné za měsíc - jesle - děti do 3 let
  Celodenní
7.45 - 17.00 hod
(Pá do 16.00)

7.45 - 14.30 hod
Dopolední
7.45 - 12.00 hod
5 dnů v týdnu 11.000,- 9.000,- 8.600,-
4 dny v týdnu (16 vstupů) 9.760,- 7.840,- 7.200,-
3 dny v týdnu (12 vstupů) 7.680,- 6.240,- 5.520,-
2 dny v týdnu (8 vstupů) 6.080,- 4.880,- 4.480,-
Hodinová permanentka - možné zakoupit pouze na dobu adaptace
Hodinová permanentka - 10 hodin 1.500,-

Ceny školkovného jsou uvedeny bez stravování.

Stravování ve Školce Kačenka
Dopolední svačina 17,-
Oběd 80,-
Odpolední svačina 17,-
Platnost zakoupených permanentek
Permanentka 10 hodin Platnost 2 měsíce od vydání
Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu zvykacího režimu nebo odpoledne od 15.00 hod.

Důležité informace:

 • Provozní doba školky je Po - Čt 7.45 - 17.00 hod, Pá 7.45 - 16.00 hod.
 • Platba školkovného je možná bezhotovostní platbou na účet: 457155002/5500 nebo v hotovosti proti řádně vyplněnému dokladu.
 • Varibilní symbol platby - přidělený kód platby.
 • Platba za školkovné je splatná vždy k 30. dni předcházejícího měsíce, nejpozději v den nástupu dítěte do školky. Školkovné je splatné převodem na účet nebo v hotovosti. Školkovné se snižuje v případě nemoci dítěte delší než 5 pracovních dnů.
 • V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte alespoň 2 dni předem.
 • Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v domluvený čas, je nutné zavolat tuto informaci na tel. 774 214 416 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Při zpoždění vyzvednutí dítěte o více jak 15 min bude účtována cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (150,-Kč). V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 17.30 hod bude účtována cena 300,- za každou započatou hodinu.
 • Děti budou vydávány pouze dospělým, kteří jsou rodiči nebo zákonnými zástupci uvedenými v přihlášce.
 • Po podpisu závazné přihlášky a uhrazení rezervačního poplatku 3.000 Kč je místo ve školce závazně rezervováno. Při nástupu dítěte do školky bude rezervační poplatek odečten z 1. platby školkovného, v opačném případě poplatek propadá. Školkovné je nevratné.
 • Ukončení docházky ze strany rodičů je možné po písemném zaslání výpovědi na info@skolkakacenka.cz. Výpovědní doba je 1 měsíc a je počítána vždy od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď podána. V případě, že bude docházka ukončena dříve, bude účtována plná cena docházky dle smlouvy. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů bude požadováno potvrzení lékaře a bude účtováno 50% z ceny školkovného.
 • V případě ukončení docházky ze strany provozovatele je výpovědní doba 1 měsíc od doručení ukončení. V případě ukončení smlouvy z důvodu neuhrazení školkovného bude smlouva ukončena ihned a bude účtováno 1 měsíční školkovné a dlužná částka. 
 • Část provozních nákladů dětské skupiny je hrazena z prostředků ESF.

Anketa

V jaké vzdálenosti od bydliště preferujete školku?

Celkový počet hlasů: 2245

Kontakt

Centrum Kačenka, z.s. Na Stráži 1410/11
Praha 8 - Libeň
180 00

IČ: 06097855
Vedená u Městského soudu v Praze, L 68349
774 214 416 info@skolkakacenka.cz